за нас

за нас

За Миг маркет - ЕКИП / ИСТОРИЯ / СТРАТЕГИЯ

ЕКИП


"Ако нямаш добър екип, с който да работиш, може да си направил и най-съвършения бизнес, но той няма да се развие и да постигне успехи."

Не защото е даденост, а защото го вярваме и го доказваме с годините:
"Добрият екип е в основата на всяка добре свършена работа! "

 

Ние в "Миг Маркет" вярваме, че успешен бизнес се прави с добър екип, приятелска среда и професионално отношение. Подкрепяме качествата на служителите си и насърчаваме всяка упоритост, дисциплина и постоянство !

В офисите на “МИГ-МАРКЕТ” работят специалисти с високо техническо и икономическо образование, богат опит, които ежедневно конструират, организират и изпълняват отговорни, статически и икономически конкурентни обекти.

 

ИСТОРИЯ


„Миг Маркет” стартира дейността си през 1993г.
Предприемчивата идея и силното желание за развитие в строително-инвестиционния бизнес, поставя началото на ново и амбициозно дружество. 

През март 1992г., „Миг Маркет”ООД става приемник на ЕТ„Миг-С13 – Галин Ненов” и дава заявка за солидна позиция в строителната колегия и  изискванията на взискателния клиент !

Четвърт век "Миг Маркет" създава домове, модерни и обслужващи сгради, изпълнява сериозни ремонти, извършва качествени и конкурентни услуги.

Изградените обекти доказват дълбокото убеждение на ръководството и екипа, че съчетанието на професионализъм, усет към клиента и безкомпромисното следване на стандарт и качество, водят до реални резултати и адекватно място на строителния пазар.

За периода на своето развитие дружеството реализира над 1000 апартамента, ателиета, гаражи, магазини, офиси, лаборатории, вилни сгради, складове, силози и т.н. 

25 години, "Миг Маркет" изпълнява затворен цикъл при изграждането на:

Инвестиционни проекти;

Изграждане на сгради с жилищно и обществено предназначение;

Хотелски сгради и комплекси;

Промишлени сгради;

Складови и силозни стопанства;

Площади, детски площадки, трафопостове и др.;

Реконструкции, довършителни работи, ремонти;

Производство на прозоречни системи и окачени фасади;

Производство на бетонови разтвори, бетонови изделия и услуги с механизация;

   

 

 

 

СТРАТЕГИЯ

Иновации и съвременни технологии

Кратки и сигурни срокове на изпълнение

Материали, отговарящи на европейски и световни стандарти

Коректни и надеждни доставчици

Селективност в избора на нови обекти

Гарантирана обратна връзка с клиента

Безкомпромисно изпълнение на договорите

Гъвкав мениджмънт

Висококвалифицирани служители

Затворен цикъл на строителния процес