за нас

за нас

Дейност / Услуги

 СТРОИТЕЛСТВО


 

 

 

 

 

 

 

 

 

С мощностите, с които разполага, "МИГ МАРКЕТ" изпълнява пълен цикъл на строително-инвестиционния процес:

►предпроектни проучвания;

►ръководене на процеса на проектиране;

►строителство, съпътствано от законовия документооборот;

►въвеждане на обектите в експлоатация;

Разчитаме на собствени производства и механизация:

►производство на бетони (два собствени бетонови възела), вибропресовани бетонови елементи – бордюри, плочки, павета, блокчета, паркингови елементи и др. (собствен център за производство на вибро-пресовани елементи)

                                 http://betonvarna.com

►производство на пластмасова и алуминиева дограма (собствени фабрики), окачени фасади - стъклени, вентилируеми, фасади от алуминиеви композитни панели, керамични плочи, дърво, клинкер, етернит, камък и др.

►производство на бамбукови щори;         

                        http://dograma-migmarket.com

 

 

ИНВЕСТИЦИИ И ПРОДАЖБИ


 

"МИГ МАРКЕТ"ООД реализира собствени инвестиционни проекти. Организирана е цялостна поддръжка и управление на сгради и комплекси, построени от фирмата.

Залагаме в работата си на високи критерии във всички етапи на строителството, поддръжката и гаранционното обслужване.

Управление и маркетинг на недвижими имоти
     http://silverbeachhotel.eu

 

МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКА БАЗА


"МИГ МАРКЕТ" разполага с богата материално-техническа база:

►складова база (кофражна техника, кран, строителен инвентар и материали);

►специализирана строителна механизация (фадроми, багери, самосвали, челен товарач, валяк, мотокари);

►специализилана техника при производство на бетон (бетоновози, бетонпомпи);

►автотранспорт (леки автомобили, микробуси, товарни автомобили);

 

 

ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТ


На основание чл.5, ал.1 и ал.4 от Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС, "Миг Маркет"ООД е регистрирана и притежава Удостоверения от ЦПРС:

ПЪРВА ГРУПА – строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения;

СТРОЕЖИ ОТ ПЪРВА ДО ПЕТА КАТЕГОРИЯ

ВТОРА ГРУПА – строежи от транспортната инфраструктура;

СТРОЕЖИ ОТ ВТОРА ДО ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯ

ТРЕТА ГРУПА - строежи от енергийната инфраструктура;

СТРОЕЖИ ОТ ТРЕТА КАТЕГОРИЯ

ЧЕТВЪРТА ГРУПА – строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда;

СТРОЕЖИ ОТ ПЪРВА ДО ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯ