За нас

Миг Маркет е строителна компания, която започва своята дейност през 1995г. Развива се в изграждането на: жилищни, промишлени, хотелски, обществени, селскостопански сгради, индустриални обекти, складови и силозни стопанства, къщи, вили и др., както и в извършването на строителни ремонти и реконструкции. В своята над 25 годишна история фирмата е предала за ползване стотици жилища, магазини и офиси, промишлени сгради, хотели и обекти на обществени поръчки, като реализира строителната си дейност чрез възлагане, обезщетение и предприемачество.

Компанията разполага с дългогодишен Технически правоспособен персонал – Строителни инженери, Ел.инженери, ВиК инженери, ОВК инженери, Строителни техници „строителство и архитектура”, „геодезия”, „пътно строителство”, „архитектура” и др.
Дружеството ползва собствена строителна механизация: Бетоновози, бетон-помпи, Кулокран, Подемници, Телескопични товарачи, Товарни автомобили, Фургони, лека механизация и др.
„Миг Маркет” ЕООД поддържа необходимата техническа и кадрова обезпеченост за изпълнение на големи строителни обекти.
През годините компанията е осъществила и реализирала множество мащабни проекти и е работила с редица известни фирми от цяла България. Техните референции са най-добрия показател за качеството на работа на компанията.

Главната цел, която фирмата преследва е високо качество на строителния продукт и стабилни отношения със своите клиенти, което постига, спазвайки високи изисквания и утвърдени принципи във всички етапи на строителния процес.