Новини

Дата – 27.01.2021 г.

 

На 25.01.2021 г. „Миг-Маркет“ ООД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 по процедура BG16RFOP002-2.077 “Подкрепа на средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”.
Договор № BG16RFOP002-2.077-0106-C01
Наименование на проекта: Подкрепа на средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.
Главна цел на проекта: Осигуряване на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
Бенефициент: „Миг-Маркет“ ООД
Обща стойност: 150 000.00 лв., от които 127 500.00 лв. европейско и 22 500.00 лв. национално съфинансиране.
Начало: 25.01.2021 г.
Край: 25.04.2021 г.
Настоящото съобщение е част от мерките за информиране и публичност по проект: Подкрепа на средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 с договор № BG16RFOP002-2.077-0106-C01.