К.к. „Св. Св. Константин и Елена“,

КУРОРТНИТЕ СГРАДИ са ситуирани в УПИ Х-142, кв. 31, по плана на к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна. Имотът е преобладаващо равнинен с денивелация 2,6 метра от северозапад към югоизток. От север, юг и запад имотът граничи с улици. От изток границата му се определя от УПИ XI-49.

Комплексът се състои от две едносекционни жилищни сгради, наименувани Блок А и Блок Б. Главният автомобилен и пешеходен вход на комплекса е от западната граница, където са разположени 45 бр. паркоместа, четири от които „достъпни места за паркиране“. Втори автомобилен вход е предвиден от юг с 16 бр. паркоместа.

В южната част на имота се намира входът към блок А, а в северозападната част е разположен входът към блок Б, и двата четири надземни етажа и по един терасовиден, разположени изцяло в ограничителните застроителни линии.

Планово решение

Блоковете A и Б са изцяло жилищни, с по четири надземни етажа и по един терасовиден. Блок А съдържа 25 апартамента, а блок Б – 28 апартамента. Всички апартаменти са с благоприятно географско изложение.

Общият брой на жилищата в комплекса е 53 броя, от които 25 са двустайни, 12 – тристайни, един – четиристаен и 15 са мезонети.

В междублоковото пространство са предвидени обезопасена детска площадка и зона за рекреация и отдих с басейн.

Комуникации

Във всеки блок е предвиден по един вход с по едно стълбище и един асансьор.  На стълбищната клетка е  осигурено осветяване според изискванията на чл. 99 ал. 4 от  Наредба 7. Височината на стъпалата, както и всички общи комуникации в сградата са съобразени с нормите за достъпна среда в Наредба 2.

Покривите са плоски, необитаеми. Достъпът до тях става посредством моряшки стълби от нивото на последния етаж до покрива.

Обемно-пространствено решение

В обемно-пространственото решение на Жилищен комплекс „Константин и Елена“ е заложено на прави, ортогонални форми, с които да бъде постигната и ефективна функция. Търсена е съвременна визия с минималистичен дизайн. Издадени пред равнината на фасадата ивици в контрастен на основния цвят разграничават функционално и композиционно обема на сградите. Хаотично разместване на парапетите в зоната на лоджиите, заедно с  дървени елементи със слънцезащитна и декоративна функция придават динамика, която работи умело с иначе строго подредените в ред отвори.

Галерия