Жилищна сграда „Орех“

Жилищна сграда „Орех“ е ситуирана в УПИ ХXV-1809, кв. 13, по плана на 26 м.р., ул. „Петко Стайнов“, 10А, гр. Варна. Имотът е равнинен. От север имотът граничи с улица Петко Стайнов. От юг границата му се определя от УПИ ХXV-45.

Жилищната сграда се състои от две секции, наименувани Секция А и Секция Б. Главният автомобилен и пешеходен вход на комплекса е от северната граница.

Планово решение

Секции A и Б са изцяло жилищни, с по седем надземни етажа. Секция А съдържа 30 апартамента, а секция Б – 30 апартамента. Всички апартаменти са с благоприятно географско изложение.

Общият брой на жилищата в комплекса е 60 броя, от които 41 са двустайни, 12 – тристайни, 5 – четиристайни.

Комуникации

Във всяка секция е предвиден по един вход с по едно стълбище и един асансьор.  На стълбищната клетка е  осигурено осветяване според изискванията на чл. 99 ал. 4 от  Наредба 7. Височината на стъпалата, както и всички общи комуникации в сградата са съобразени с нормите за достъпна среда в Наредба 2.

Покривите са плоски, необитаеми. Достъпът до тях става посредством моряшки стълби от нивото на последния етаж до покрива.

Обемно-пространствено решение

В обемно-пространственото решение на Жилищна сграда „Орех“ е заложено на прави, ортогонални форми, с които да бъде постигната и ефективна функция. Търсена е съвременна визия с минималистичен дизайн. Издадени пред равнината на фасадата ивици в контрастен на основния цвят разграничават функционално и композиционно обема на сградите. 

Галерия